divider-free-img.png

सदगुरू सारखा असता पाठीराखा

माझा सदगुरु काडसिद्ध म्हणजे श्री स.स.काडसिद्धेश्वर महाराज आणि श्री स.स.सिद्धरामेश्वर महाराज
यांच्या दोघांच्या आद्य दोन अक्षरातून निर्मित झालेला “काड” “सिद्ध”
शिष्याचा आपल्या गुरुवर असणार प्रेम आणि विश्वास त्यासाठी केलेल पूर्ण समर्पण त्यातून मिळणारी अनुभूती
हि एक आगळी पर्वणी सर्वाना अनुभवता यावी हीच सदगुरु चरणी प्रार्थना

"श्रीं"ची संशिप्त जीवनरेखा

महापुरुषांचा जन्म भक्तांच्या पुण्याईने होत असतो “बुडती हे जन | देखवेना डोळा |

तत्वज्ञान आणि बोध

परमार्थात सर्वश्रेष्ट स्थान सदगुरूचे असते. सदगुरू हे ब्रह्मांडाला व्यापून दशांगुले उरलेले व्यापक तत्व आहे.

"श्री"चे शिष्यावरील प्रेम

मला जे आई म्हणतात, ते मरणारच नाही. माझ जे ऐकतात ती माझी मुले. तुम्ही आलात कि

"श्रीं"चा आत्मनिश्चय

१९९८ ची गुरुपौर्णिमा “श्री”ना मुंबईस हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. अत्यंत गंभीर परिस्थिती होती.

"श्री"ना अभिप्रेत असलेला धर्म

ध्रीयते अनेन इति धर्म: | ज्यांच्या वाचून जो राहू शकत नाही, तो त्यांचा धर्म: ज्याच्या योगे जगाचे

।। मी आत्मा आहे ।।